Geen Game of Thrones zonder William Morris

De Engelsman William Morris (1834-1896) was een romanticus die gedichten en verhalen schreef waarin de middeleeuwen centraal stonden, een periode ver voor de industriële revolutie waar hij zelf middenin zat. Morris wordt gezien als één van de grondleggers van het fantasygenre. Zijn verhalen spelen zich af in fictieve samenlevingen, waarin ridders volgens erecodes streven naar eer en heldendom. Vaak woedt er een epische, principiële strijd tussen goed en kwaad. Fantasy groeide uit tot een zeer succesvolle stroming met The Lord of the Rings van J.R.R. Tolkien, Harry Potter van J.K. Rowling en de uitermate populaire tv-serie Game of Thrones. William Morris, die ook de waarde van ambachtelijkheid benadrukte, verlangde terug naar het middeleeuwse gildesysteem, waarin handwerkslieden producten van hoge kwaliteit afleverden, trots waren op hun werk en daarvoor maatschappelijke erkenning kregen. Overigens is dit een zeer geromantiseerd beeld, want in werkelijkheid leidde de opkomst van de ridderklasse in de 10e en 11e eeuw tot een ongekende uitbuiting en een orgie van geweld en wetteloosheid.
 
Lees hier wat The Guardian schreef over het succes van Game of Thrones. 
 
https://youtu.be/522l0YE9hRQ